Oznam o možnosti získania náhrad za reprografické rozmnožovanie

vedeckých a odborných prác (knižné monografie, kapitoly v knihách, vedecké štúdie,
resp. iné útvary vo vedeckých a odborných časopisoch)

Prosím, všimnite si správu od autorskej spoločnosti LITA, ktorá je určená všetkým autorom vedeckej a odbornej literatúry. Viac sa dozviete z webovej stránky LITA (http://www.lita.sk/nahlasovanie-diel-autori/).

Diela a ich použitia je možné nahlásiť priebežne kedykoľvek počas roka, najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka.

Ak má autor v danom roku veľa publikovaných diel (vydanie kníh, vydanie v periodickej alebo neperiodickej tlači, zverejnenie na internete, odvysielanie v TV alebo v rozhlase), nahlasovať ich môže aj priebežne.

Diela nahlásené do 28. februára budú zaradené do aktuálneho rozúčtovania odmien. Ak si autor nahlási dielo neskôr, bude mu odmena vyplatená z rezervného fondu pri jeho rozpustení, t. j. po troch rokoch.

Viac detailov, ako aj presné termíny vyplácania odmien je možné nájsť v Rozúčtovacom poriadku, ktorý je zverejnený na stránke LITA.

Viacerí autori už dostávajú náhrady za reprografické rozmnožovanie. Povinnosťou autora je však osobné nahlásenie diela.

Dagmar Podmaková
predsedníčka SAVOL

Stiahnuť List LITA ohľadne roku 2011 vo formáte DOC.
Stiahnuť LITA informácie o náhradách vo formáte DOC.