Oznam o možnosti získania náhrad za reprografické rozmnožovanie

vedeckých a odborných prác (knižné monografie, kapitoly v knihách, vedecké štúdie,
resp. iné útvary vo vedeckých a odborných časopisoch)

Termín nahlasovania diel: do 31. 3. 2012

Prosím, všimnite si správu od autorskej spoločnosti LITA, ktorá je určená všetkým autorom vedeckej a odbornej literatúry. Aj tým, ktorí v minulosti podpísali tzv. príkazné zmluvy s občianskymi združeniami (napr. so SAVOL - Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry, spoločnosťami prekladateľov a i.). Viac sa dozviete z webovej stránky www.lita.sk.

Do 31. 3. 2012 sa nahlasujú diela za rok 2011. Nenechajte si ujsť túto možnosť, sú to vaše peniaze. Diela nahlásené po tomto termíne budú v súlade s Rozúčtovacím poriadkom LITA rozúčtované až po uplynutí všeobecnej premlčacej lehoty.

Viacerí autori už v minulosti dostali náhrady za reprografické rozmnožovanie (spravidla za knižné), lebo štúdie v časopisoch sa tak dôsledne nesledujú. Povinnosťou autora je osobné nahlásenie diela (viac v prílohe LITA).

Dagmar Podmaková
ÚDFV SAV
predsedníčka SAVOL

Stiahnuť List LITA ohľadne roku 2011 vo formáte DOC.
Stiahnuť LITA informácie o náhradách vo formáte DOC.
Stiahnuť SAVOL informácie o náhradách vo formáte DOC.