Knihy, ktoré SAVOL podporil

 1. Milan Buc: Imunológia. Bratislava : Veda, 2001. 464 strán. ISBN 80-224-0667-8 (obálka knihy)
 2. Pavel Chalmovianský, Andrej Ferko, Roman Galbavý, Ľudovít Niepel: Zložitosť geometrických algoritmov. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2001. 188 strán. ISBN 80-223-1598-2 (obálka knihy)
 3. Jozef Michalík (ed.): Tethyan/Boreal Cretaceous Correlation. Mediterranean and Boreal Cretaceous paleobiogeographic areas in Central and Eastern Europe. Bratislava : Veda, 2002. 294 strán. ISBN 80-224-0708-9 (obálka knihy)
 4. Konfucius. Rozhovory a výroky (Lun Jü). Zo starovekej čínštiny preložila, literárne zreštaurovala Marina Čarnogurská. Bratislava : Slovenský Tatran, 2002. 400 strán. ISBN 80-222-0501-X (obálka knihy)
 5. Ondrej Kondáš a kolektív: State z klinickej psychológie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2002. 264 strán. ISBN 80-968191-4-3 (obálka knihy)
 6. Dušan Hovorka, Ľudmila Illášová: Anorganické suroviny doby kamennej. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. 191 strán. ISBN 80-8050-553-5 (obálka knihy)
 7. Zita Sklenáriková, Ján Čižmár: Elementárna geometria euklidovskej roviny. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2002. strán. ISBN 80-223-1585-0 (obálka knihy)
 8. Július Pašteka: Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny. Bratislava : Lúč, 2002. 592 strán. ISBN 80-7114-370-7 (obálka knihy)
 9. Anna Holomáňová, Ingrid Brucknerová: Anatomické názvy II. Latinsko-anglicko-slovenský slovník. Anatomical Terms II. Bratislava : Elán, 2002. 144 strán, ISBN 80-85331-34-9 (obálka knihy)
 10. Kornélia Goliášová, Helena Šípošová: Flóra Slovenska V/4. Bratislava : Veda, 2002. 836 strán. ISBN 80-224-0189-7 (súbor), ISBN 80-224-0710-0 (obálka knihy)
 11. Miloš Mistrík: Slovenská aburdná dráma. Bratislava : Veda, 2002. 255 strán. ISBN 80-224-0713-5 (obálka knihy)
 12. Miloslav Blahynka: Exotizmus v opere. Bratislava : SAPAC, 2002. 149 strán. ISBN 80-85535-14-9 (obálka knihy)
 13. Július Korbaš: Lineárna algebra a geometria I. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2003. 240 strán, ISBN 80-223-1706-3 (obálka knihy)
 14. Peter Ondrejček: Zváranie ocelí v ochrane plynov. Taviacou sa elektródou. Fyzika, Metalurgia, Technológia, Automatizácia. Bratislava : Eterna press s.r.o., 2003. 203 strán. ISBN 80-968359-5-5 (obálka knihy)
 15. Gizela Gáfriková a kolektív [Erika Brtáňová, Alexandra Dekanová, Mária Novacká, Oľga Vaneková, Timotea Vráblová]: Pannonia docta. Učená Panónia. Z predhistórie uhorsko-slovenskej literárnej historiografie. Bratislava : Veda, 2003. 356 strán. ISBN 80-224-0754-2 (obálka knihy)
 16. Peter Žeňuch (ed.): Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch (Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu) Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2003. 315 strán. ISBN 80-968971-0-1 (obálka knihy)
 17. Peter Žeňuch, Cyril Vasiľ Sj: Monumenta Byzantico-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. I. Cyrilské rukopisy z východného Slovenska. Slovenskí grékokatolíci, vzťahy a súvislosti. Roma; Bratislava;, Košice: Pontifico Instituto Orientale, Slavistický kabinet SAV, Centrum spiritualy Východ - Západ Michala Lacka, 2003.447 strán + 10 strán farebných obrazových príloh. ISBN 88-7210-341-X, 80-967722-9-5 (obálka knihy)
 18. Ján Mastiliak: Etika Božieho kráľovstva. Editor Ján Komorovský. Bratislava : Lúč, 2003. Strán192. ISBN 80-7114-419-3 (obálka knihy)
 19. Tibor Urbánek: Kúpeľní lekári v Piešťanoch. Pohľad do histórie. Piešťany : Balneologické múzeum, 2003. 119 strán. ISBN 80-89155-00-6 (obálka knihy)
 20. Mária Kohútová (ed.): Kresťanstvo v dejinách Slovenska. Bratislava : Historický ústav SAV; Slovenská historická spoločnosť pri SAV, 2003. 180 strán. ISBN 80-88899-02-8 (obálka knihy)
 21. Anna Holomáňová, Ingrid Brucknerová: Anatomické názvy III. Latinsko-anglicko-slovenský slovník. Anatomical Terms III. Bratislava : Elán, 2002. 144 strán. ISBN 80-85331-39-X (obálka knihy)
 22. Vincent Šabík: Diskurzy o estetike. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2003. 646 strán. ISBN 80-8061-105-X (obálka knihy)
 23. Marián Fecko: Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov. Bratislava : Iris, 2004. 723 strán. ISBN 80-89018-10-6 (obálka knihy)
 24. Vladimír Babnič: Vo veľkej vojne malá vojna. Bratislava : Prima art, 2004. 136 strán. ISBN 80-968839-4-1 (obálka knihy)
 25. Ján Sopóci: Politika v spoločnosti. Bratislava : Veda, 2004. 170 strán. ISBN 80-224-0802-6 (obálka knihy)
 26. Martin Štefánik: Obchodná vojna kráľa Žigmunda proti Benátkam. Bratislava : Historický ústav SAV, 2004. 130 strán. ISBN 80-88899-03-6 (obálka knihy)
 27. Miroslav Ferenčík, Jozef Rovenský, Yehuda Shoenfeld, Vladimír Maťha: Imunitný systém - dobrý obranca, ale aj možný diverzant. Bratislava : SAP, 2004. 273 strán. ISBN 80-89104-45-2 (obálka knihy)
 28. František Bakos, Martin Chovan a kolektív: Zlato na Slovensku. Sprievodca zlatou históriou, ťažbou a náleziskami na našom území. Gold in Slovakia. Bratislava : Slovenský skauting, 2004. 298 strán. ISBN 80-89136-21-4 (obálka knihy)
 29. Dalibor Ondruš a kolektív: Nádory testis - diagnostika a liečba. Martin : Osveta, 2004. 301 strán. ISBN 80-8063-152-2 (obálka knihy)
 30. Ľudmila Illášová, Ján Spišiak, Mária Toronyiová, Ivan Turnovec: Obsidián: Prírodná zaujímavosť z Viničiek pri Trebišove. Nitra, 2004. 53 strán. ISBN 80-8050-694-9 (obálka knihy)
 31. Jozef Novák, Peter Vítek: Lexikón erbov šľachty na Slovensku II. Bratislava : Hajko & Hajková, 2004. 175 strán. ISBN 80-88700-60-4 (obálka knihy)
 32. Zora Rusinová, Zuzana Kiczková, Richard Gregor: Veronika Rónaiová 2003. Bratislava : J. M. Press, 2004. 216 strán. ISBN 80-85417-11-1 (obálka knihy)
 33. Július Mésároš: Zložité hľadanie pravdy o slovenských dejinách. Bratislava : Veda, 2004. 488 strán. ISBN 80-224-0808-5 (obálka knihy)
 34. Bohuš Klein: Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia. Bratislava : Veda, 2004. 160 strán + mapy. ISBN 80-224-0668-6 (obálka knihy)
 35. František Novosad: Alchýmia dejín. Bratislava : IRIS, 2004. 234 strán. ISBN 80-89018-72-6 (obálka knihy)
 36. kol: Hodina filozofie. Úvod do filozofie pre stredne pokročilých. Bratislava : IRIS, 2004. 228 strán. ISBN 80-89018-73-4 (obálka knihy)
 37. Vincent Múcska: Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Bratislava : Stimul, 2004. 140 strán. ISBN 80-8892-84-7 (obálka knihy)
 38. Mária Košková a kol.: Bulharsko-slovenský slovník I (A - K). Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2004. 709 strán. ISBN 80-968971-4-4 (obálka knihy)
 39. Peter Slavkovský: Korene slovenskej vedy a Nobelova za fyziológiu alebo medicínu (1901 - 2003). Bratislava : SAP, 2005. 164 strán. ISBN 80-89104-58-4 (obálka knihy)
 40. Ján Koška (ed.): Hrdina v stredoeurópskych a balkánskych literatúrach 19. a 20. storočia. Bratislava : Veda, 2004, 176 strán. ISBN 80-224-0821-2 (obálka knihy)
 41. Ivan Hulín et al.: Úvod do vedeckého bádania 2. Dialógy, úvahy a zamyslenia. Bratislava : SAP, 2005. 531 strán. ISBN 80-89104-61-4 (obálka knihy)
 42. Jozef Rovenský a kol.: Reumatológia v teórii a praxi. Martin : Osveta, 2004. 1125 strán. ISBN 80-8063-163-8 (obálka knihy)
 43. Tünde Lengyelová (ed.): Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. Bratislava : Academic Electronic Press, 2004. 304 strán. ISBN 80-88880-59-9 (obálka knihy)
 44. Milan Mišík, Daniela Reháková: Psefitické horniny Západných Karpát. Bratislava : Veda, 2004. 130 strán. ISBN 80-224-0819-0 (obálka knihy)
 45. Konrad Wołowski, František Hindák: Atlas of Euglenophytes. Bratislava : Veda, 2005. 136 strán. ISBN 80-224-0836-09 (obálka knihy)
 46. Remko Milan: Základy medicínskej a farmaceutickej chémie. Bratislava : SAP, 2005. 392 strán. ISBN 80-89104-64-9 (obálka knihy)
 47. Lisická Eva: The Lichens of the Tatry Mountains. Bratislava : Veda, 2005. 439 strán. ISBN 80-224-0826-3 (obálka knihy)
 48. Letz Ján, Letz Róbert: Bratia Letzovci. Život a dielo Štefana a Bela Letza. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004. 176 strán. ISBN 80-8061-186-6 (obálka knihy)
 49. Ivan Sekaj: Evolučné výpočty a ich využitie v praxi. Bratislava : Iris, 2005. 159 strán. ISBN 80-89018-87-4 (obálka knihy)
 50. Jozef Šmirala a kol.: Kompendium akupunktúry 1. Martin : Osveta, 2005. 447 strán. ISBN 80-8063-186-7 (obálka knihy)
 51. František Lešník, Ján Danko a kol.: Medicínska lymfológia. Bratislava: Hajko & Hajková, 2005. 413 strán. ISBN 80-88700-62-0 (obálka knihy)
 52. Anton Gerinec: Detská oftalmológia. Martin : Osveta, 2005. 592 strán. ISBN 80-8063-181-6 (obálka knihy)
 53. František Štraus: Príručný slovník literárnovedných termínov. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005. 416 strán. ISBN 80-8061-065-7 (obálka knihy)
 54. Ivan Cvrkal, Soňa Paštéková (ed.): Európske literárne avantgardy 20. storočia. Bratislava : Veda, 2005. 311 strán. ISBN 80-224-0863-8 (obálka knihy)
 55. Ivan Žucha a Ivan Hulín: Myšlienky. Bratislava : SAP, 2006. 255 strán. ISBN 80-89104-75-4 (obálka knihy)
 56. Anna Rácová - Ján Horecký: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny. Bratislava : IRIS, 2006. 148 strán. ISBN 80-89018-94-7 (obálka knihy)
 57. Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová (ed.): Storočie propagandy. Slovensko v osídlach ideológií. Bratislava : Historický ústav SAV; AEPress, s.r.o., 2005. 234 strán. ISBN 80-8880-64-5 (obálka knihy)
 58. Ladislav Kačic (ed.): Plaude turba paupercula. Franziskanischer Geist in Musik Literatur und Kunst. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2005. 368 strán. ISBN 80-968971-5-2 (obálka knihy)
 59. Jana Navarová, Eduard Ujházy & Marián Zemánek (ed.): Biológia, volume 60/Suppl.17, 2005. Section Cellular and Molecular Biology. Bratislava : Veda, 2005. 167 strán. ISSN 1335-6399 (obálka knihy)
 60. František Višváder: Diktátor z tábora Columbia. Fulgencio Batista a jeho doba. Bratislava : STIMUL, 2005. 220 strán. ISBN 80-88982-98-7 (obálka knihy)
 61. Vojtech Rušin: Slnko. Naša najbližšia hviezda. Bratislava : Veda, 2005. 282 strán. ISBN 80-224-0864-6 (obálka knihy)
 62. Hana Urbanicová: Trávnice - lúčne piesne na Slovensku. Bratislava : AEPress, s.r.o., 2005. 324 strán. ISBN 80-88880-67-X (obálka knihy)
 63. Milan Buc: Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava : Veda, 2005. 491 strán. ISBN 80-224-0867-0 (obálka knihy)
 64. Miroslav Kamenický: Banícke školstvo na Slovensku do založenia Baníckej akadémie v Banskej Bystrici. Bratislava : SAP, 2006. 119 strán. ISBN 80-89104-83-5 (obálka knihy)
 65. Šimon Marinčák (ed.): Počiatky kresťanskej hudby v Európe. Trnava : Dobrá kniha, 2005, 268 strán. ISBN 80-7141-502-2 (obálka knihy)
 66. Jana Kuzmíková: Modernizmus v tvorbe Ivana Horvátha. Bratislava : Veda, 2006. 159 strán. ISBN 80-224-0875-1 (obálka knihy)
 67. Miroslav Ferenčík, Jozef Rovenský, Vladimír Maťha, Erika Jensen-Jarolim: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava : SAP, 2006. 425 strán. ISBN 80-89104-82-7 (obálka knihy)
 68. Marina Čarnogurská a kol.: Čínske odpovede aj na naše nezodpovedané filozofické otázky. Bratislava : Kalligram, 2006. 296 strán. ISBN 80-7149-829-7 (obálka knihy)
 69. Milan Kriška a kol.: Memorix klinickej farmakológie a liekov. Bratislava : SAP, 2006. 610 strán. ISBN 80-89104-92-4 (obálka knihy)
 70. Martin Tvrdoň a kol.: Protetická stomatológia. Liečka a prevencia. Bratislava : SCIENCE 2001, 2006. 582 strán. ISBN 80-969524-4-7 (obálka knihy)
 71. Ľudmila Illášová, Janka Schlarmannová, Ivan Trunovec: Dekoračné predmety a šperky z prírodných látok. Nitra : UKF v Nitre, 2006. 159 strán. ISBN 80-8050-905-0 (obálka knihy)
 72. Ján Kačala: Slovenčina v literárnej praxi. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006. 171 strán. ISBN 80-89208-46-0 (obálka knihy)
 73. Erich Mistrík: O blízkosti (stretnutia so sebou samým). Bratislava : Hajko & Hajková, 2006. 176 strán. ISBN 80-88700-66-3 (obálka knihy)
 74. Jozef Vojtaššák: Ortotopédia a traumatológia. Bratislava : SAP, 2006. 577 strán. ISBN 80-89104-95-9 (obálka knihy)
 75. Jaroslav Kresánek, Katarína Furková a kol.: Dorastové lekárstvo. Martin : Osveta, 2006. 375 strán. ISBN 80-8063-203-0 (obálka knihy)
 76. Mária Bátorová: Paradoxy Pavla Straussa. Bratislava : Petrus, 2006. 216 strán. ISBN 80-89233-17-1 (obálka knihy)
 77. Jan Pešek: Centrum moci. Aparát Ústredného výboru Komunistickej stranky Slovenska 1948-1989. Bratislava : AEP, 2006. 268 strán. ISBN 80-88880-71-8 (obálka knihy)
 78. Viktor Krupa: Národy a kultúry ostrovnej Juhovýchodnej Ázie a Oceánie. Bratislava : SAP, 2006. 285 strán. ISBN 80-8095-000-8 (obálka knihy)
 79. Janka Jakubíková a kol.: Detská audiológia 0-4 roky. Bratislava : SAP, 2006. 196 strán. ISBN 80-89104-99-1 (obálka knihy)
 80. Mária Bátorová, Roman Mikuláš (ed.): Život v literatúre. Literatúra zblízka a zdiaľky. Bratislava : Ústavsvetovej literatúry SAV; Petrus. 422 strán. ISBN 80-89233-21-X (obálka knihy)
 81. Eva Smolková: Bioetika. Otázky, problémy, súvislosti. Bratislava : Infopress, 2006. 110 strán. ISBN 80-85402-80-7 (obálka knihy)
 82. Miloš Marek: Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2006. 519 strán. ISBN 80-7090-822-X (obálka knihy)
 83. Hana Urbancová (ed.): Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV; AEP, 2006. 228 strán + CD. ISBN 80-89135-11-0 (obálka knihy)
 84. Tatiana Hrnčiarová a kolektív: Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy. Bratislava : Veda, 2006. 316 strán. ISBN 80-224-0910-3 (obálka knihy)
 85. Július Rajčáni, Fedor Čiampor: Lekárska virológia. Bratislava : Veda, 2006. 680 strán. ISBN 80-224-0911-1
 86. Dagmar Podmaková: Divadlo v Trnave. Ako sa hľadalo 1974-2006. Bratislava : Veda; Divadlo Jána Palárika v Trnave; Kabinet divadla a filmu SAV, 2006. 272 strán. ISBN 80-224-0944-8 (obálka knihy)
 87. Sabína Gáliková Tolnaiová: Problém výchovy na prahu 21. storočia. Bratislava : IRIS, 2007. 250 strán. ISBN 978-80-89256-04-4 (obálka knihy)
 88. Barbara Balážová (ed.): Generationen. Interpretationen. Konfrontationen. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV; FF UK; Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska, 2007. 368 strán. ISBN 978-80-968682-9-2 (obálka knihy)
 89. Pavel Kaňuščák: Vtáky širšieho okolia Piešťan. Piešťany : Balneologické múzeum v Piešťanoch, 2007. 176 strán. (obálka knihy)
 90. Vincent Blanár: Jazyky v kontaktoch. Bratislava : Veda; Slavistický ústav J. Stanislava SAV, 2007. 162 strán. ISBN 978-80-224-0955-1 (obálka knihy)
 91. Peter Žeňuch (ed.): Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Bratislava : Slavistický ústav J. Stanislava, SAV; Slovenský komitét slavistov, 2007. 231 strán. ISBN 978-80-968971-7-9 (obálka knihy)
 92. Anton Gerinec: Fylogenéza oka a zraku. Bratislava : KAPOS, 2007. 120 strán. ISBN 978-80-969660-9-7 (obálka knihy)
 93. Boris Mravec et al.: Neurotransmitery. Bratislava : SAP, 2007. 284 strán. ISBN 80-8095-005-9 (obálka knihy)
 94. Slovník súčasného jazyka ag. Bratislava : VEDA, 2006. 1134 strán. ISBN 80-224-0932-4 (obálka knihy)
 95. Viktor Milata, Peter Segľa: Vybrané metódy molekulovej spektroskopie. Bratislava : STU, 2006.
 96. Ian Hulín, Ivan Ďuriš: Dialóg o šoku. Bratislava : SAP, 2007. 319 strán. ISBN 978-80-8095-006-4 (obálka knihy)
 97. Zuzana Profantová: The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1848, 1968 and 1989. Bratislava: Veda, 2006. 466 strán. ISBN 80-224-0926-X (obálka knihy)
 98. Juraj Šedivý: Mittelalterlíche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel. Bratislava : Chronos, 2007. 283 strán + CD-Rom. ISBN 978-80-89027-22-4 (obálka knihy)
 99. Soňa Ripková, Slavomír Adamčík, Viktor Kučera, Ladislav Palko: Fungi of the Protected Landscape Area of Vihorlat /Huby chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Bratislava: 2007. 149 strán. ISBN 978-80-969721-3-5 (obálka knihy)
 100. Viliam Dobiáš a kolektív: Prednemocničná urgentná medicína. Martin : Osveta, 2007. 381 strán. ISBN 978-80-8063-255-7 (obálka knihy)
 101. Kolektív autorov: Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia. Bratislava : Veda; ÚSvL SAV; FF UK, 2007. 581 strán. ISBN 978-80-224-0967-4 (obálka knihy)
 102. Milan Mišík a Daniela Reháková: Dolomity, dolomitizácia a dedolomitizácia v horninách Západných Karpát. Bratislava : Veda, 2007. 84 strán. ISBN 978-80-224-0949-0 (obálka knihy)
 103. Viera Uherčíková, Ivan Haverlík: Didaktika rozvíjania základných matematických predstáv + Pracovné listy na rozvíjanie matematických predstáv u detí v MŠ a v ZŠ. Bratislava : Dony, 2007. 55 strán. ISBN 978-80-968087-4-8 (obálka knihy)
 104. Daniel Šmihula: Použitie silových prostriedkov v medzinárodných vzťahoch. Bratislava : Veda, 2007. 277 strán. ISBN 978-80-224-0975-9 (obálka knihy)
 105. Anna A. Hlaváčová: Homo ludens africanus alebo Pohľady na predstavenia masiek Západnej Afriky. Bratislava : Kalligram, 2007. 160 strán. ISBN 978-80-7149-996-1 (obálka knihy)
 106. Peter Vítek, Soňa Maťugová: Lexikón erbov šľachty na Slovensku III. Oravská stolica. Bratislava : Hajko & Hajková, 2007. 183 strán. ISBN 978-80-8870-69-2 (obálka knihy)
 107. Soňa Pašteková, Dagmar Podmaková: Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy. Bratislava : Veda; ÚSvL SAV; KDF SAV, 2007. 240 strán. ISBN 978-80-224-0976-6 (obálka knihy)
 108. Miroslav Londák: Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska. Bratislava : Prodama, 2007. 183 strán. ISBN 978-80-969782-1-2 (obálka knihy)
 109. Pavol Petruf: Československá zahraničná politika 1945-1992. Bratislava : Prodama, 2007. 541 strán. ISBN 978-80-969782-0-5 (obálka knihy)
 110. Karol Marhold at al: Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava : Veda, 2007. 650 strán + CD-ROM. ISBN 978-80-224-0980-3 (obálka knihy)
 111. František Štraus: Poézia a verš (Verzologické praktikum). Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2007. 342 strán. ISBN 978-80-8061-287-0 (obálka knihy)
 112. Kamil Javorka a kol.: Variabilita frekvencie srdca. Martin : Osveta, 2008. 204 strán. ISBN 978-80-8063-269-4 (obálka knihy)
 113. Eva Ferková: Hudobná informatika. Nitra : FF UK Nitra, 2007. 124 strán. ISBN 978-80-8094-252-6 (obálka knihy)
 114. Ivan Stadtrucker: Teória masmediálnej (dis)komunikácie. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007. 476 strán. ISBN 978-80-8061-290-0 (obálka knihy)
 115. Ivan Hulín, Ivan Žucha: Panoptikum 2 [Zbierka úvah (eseje)]. Bratislava : Vydavateľstvo Faber, 2008. 229 strán. ISBN 978-80-89019-20-5 (obálka knihy)
 116. Elena Londáková: Modernizácia výchovy a vzdelávania na Slovensku v 2. polovici 20. storočia. Bratislava : Veda, 2007. 172 strán. ISBN 978-80-224-0992-6 (obálka knihy)
 117. Jozef Leikert: Taký bol Ladislav Mňačko. Bratislava : Luna, 2008. 408 strán + 16 strán obrazové prílohy. ISBN 978-80-969654-2-7 (obálka knihy)
 118. ЙоЗеФ СИпко: В поИсках ИстИнного смысла: - Hľadanie ozajstného zmyslu. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. ISBN 978-80-8068-729-8 (obálka knihy)
 119. Jozef Michalík a kol.: Stratigrafická príručka. Bratislava : Veda, 2008. 168 strán. ISBN 978-80-224-0979-7 (obálka knihy)
 120. Erich Mistrík, Ľuboslava Sejčová: Dobrý život a kult tela. Bratislava : Album, 2008. 254 strán. ISBN 978-80-968667-8-6 (obálka knihy)
 121. Blanka Šulavíková, Ľuboslava Sejčová: Ideál dobrého života v osobnej perspektíve. Bratislava : Album, 2008. 218 strán. ISBN 978-80-968667-9-3 (obálka knihy)
 122. Ivan Hričovský a kolektív: Pomológia. Odrody druhej polovice 20. storočia a prvých rokov 3. milénia. Bratislava : Metro Media, s.r.o., 2008. 182 strán.ISBN 978-80-89327-04-01 (obálka knihy)
 123. Dalimír Hajko: Úvod do indickej filozofie (Hodnoty a východiská). Bratislava : Hajko & Hajková, 2008. 240 strán. ISBN 978-80-88700-70-8 (obálka knihy)
 124. Pavol Holeštiak: Exulant, ktorý neodišiel. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008. ISBN 978-80-8061-314-3 (obálka knihy)
 125. Judit Görözdi, Gabriela Magová (ed.): Tvorivosť literárnej recepcie / Az irodalmi recepció kreativitása. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, 2008. 284 strán. ISBN 978-80-224-1030-4 (obálka knihy)
 126. Dušan Magdolen et al.: Hmota, život, inteligencia, vznik. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2008. 350 strán. ISBN 978-80-224-0956-8 (obálka knihy)
 127. Ján Kliment a kolektív: Príroda Veľkej Fatry. Lišajníky, machorasty, cievnaté rastliny. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2008, 408 strán. ISBN 978-223-2410-6 (obálka knihy)
 128. Kornélia Goliašová, Helena Šípošová (ed.): Flóra Slovenska VI/1. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2008. 419 strán. ISBN 80-224-0189-7 (súbor), ISBN 978-80-224-1002-1 (obálka knihy)
 129. Anna Totková, Milan Klobušický, Michal Valent: Lekárska parazitológia. Martin : Osveta, 2008. 400 strán. ISBN 978-80-8063-263-2 (obálka knihy)
 130. Peter Gavalier, Martin Palúch, Jana Dudková, Oliver Bakoš, Ján Jaborník: Herec Ivan Palúch. Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2008. 295 strán. ISBN 978-80-85187-53-3 (obálka knihy)
 131. Tatiana Ivantyšynová (ed.): Národ, cirkev, štát. Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2007. 267 strán. ISBN 978-80-969834-2-1 (obálka knihy)
 132. Jana Dudková: Balkán alebo Metafora. Balkanizmus a sbský film 90. rokov. Bratislava : Slovenský filmový ústav; Veda, vydavateľstvo SAV, 2008. 276 strán. ISBN 978-80-224-1010-6 (obálka knihy)
 133. Bohumila Ferenčuhová: Francúzsko a slovenská otázka 1789 - 1989. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2008. 490 strán. ISBN 978-80-224-1038-0 (obálka knihy)
 134. Ján Jankovič: Poézia slovensko-srbskej vzájomnosti (1827 - 1938). Bratislava : JUGA; Veda, vydavateľstvo SAV, 2008. 550 strán. ISBN 978-80-89030-40-8 (obálka knihy)
 135. Eva Smolková: Strategické partnerstvá ako fenomén globálnej ekonomiky. Bratislava : Infopress [bez vročenia]. 228 strán. ISBN 978-80-85402-92-6 (obálka knihy)
 136. Stanislav Sikora: Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku. Bratislava : Pro Historia, o. z. v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2008. 229 strán. ISBN 978-80-970060-1-3 (obálka knihy)
 137. Peter Bystrický: Sťahovanie národov (454-568. Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania. Bratislava : Pro Historia, o.z. , 2008. 201 strán. ISBN 978-80-970060-0-6 (obálka knihy)
 138. Miriam Hlavačková: Kapitula pri Dóme sv. Martina. Intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí. Bratislava : Pro Historia, o.z. , 2008. 210 strán. ISBN 978-80-970060-2-0 (obálka knihy)
 139. Dušan Segeš: Dvojkríž v siločiarach Bieleho orla. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009. 530 strán. ISBN 978-80-224-1037-3 (obálka knihy)
 140. Milan Mišík, Daniela Reháková: Vápence Slovenska. I. časť. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009. 186 strán. ISBN 978-80-224-1055-7 (obálka knihy)
 141. František Hindák: Colour Atlas of Cyanophytes. Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2008. 256 pages. ISBN 978-80-224-1044-1 (obálka knihy)
 142. Katarína Žeňuchová: Samuel Cambel na pomedzí disciplín. Zberateľské dielo Samuela Cambela v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku. Bratislava; Martin : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Matica slovenská, 2009. 227 strán. ISBN 978-80-969992-5-5 (obálka knihy)
 143. Jozef Leikert: Ďaleko a predsa blízko. Bratislava : Luna, 2009. 236 strán, ISBN978-80-969654-4-1 (obálka knihy)
 144. Ivan Gerát: Obrazové legendy sv. Alžbety. Téma, médium a kontext. Bratislava : Veda, 2009. 254 strán. ISBN 978-80-224-1083-0 (obálka knihy)
 145. Miroslav Ferenčík a kolektív: Zápal - fundamentálny princíp vzniku chorôb. Bratislava : Balneotherma, 2009. 357 strán. ISBN 978-80-970156-1-9 (obálka knihy)
 146. Anton Gerinec: História oftalmológie. Bratislava : KAPOS, 2009. 263 strán. ISBN 978-80-970127-1-7 (obálka knihy)
 147. Miroslav Michela: Pod heslom integrity. Slovenská otázka v politike Maďarska 1918 - 1921. Bratislava : Kalligram, 2009. 271 strán. ISBN 978-80-8101-261-7 (obálka knihy)
 148. Žatkuliak, Jozef a kol.: November '89. Medzník vo vývoji slovenskej spoločnosti a jeho medzinárodný kontext. Bratislava : Prodama, 2008. 246 strán. ISBN 978-80-89396-04-7 (obálka knihy)
 149. Podmaková, Dagmar: Príbeh divadla. Divadlo, ktoré nezaniklo. Martin : Slovenské komorné divadlo, 2009. 252 strán. ISBN 978-80-970290-2-9 (obálka knihy)
 150. Šulavíková, Blanka: Mladí v hraniciach privátnych záujmov. Bratislava : Album, 2009. 182 strán. ISBN 978-80-969908-2-5 (obálka knihy)
 151. Školkay, Andrej: Médiá a globalizácia. Bratislava: Škola komunikácie a médií, n.o. 2009. 351 strán. ISBN 978-80-970202-7-9 (obálka knihy)
 152. Londák, Miroslav, Sikora, Stanislav a kol.: Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách. Bratislava : Veda, 2009. 576 strán. ISBN 978-80-224-1095-3 (obálka knihy)
 153. Žilinská právna kniha. Preklad magdeburského práva, zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. Na vydanie pripravil, štúdiu, úvod a poznámky vypracoval Rudolf Kuchár. Obrazová dokumentácia. Bratislava : Veda, 2009. 208 strán, 170 strán. ISBN 978-80-224-1109-7 (obálka knihy)
 154. Jesenský, Miloš: História alchýmie. Bratislava : Balneotherma, 2009. 177 strán. ISBN 978-80-970156-3-3 (obálka knihy)
 155. Hurbanič, Martin: Posledná vojna Antiky. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009 . 378 strán. ISBN 978-80-7165-779-8 (obálka knihy)
 156. Hurbanič, Martin: História a mýtus. Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. 176 strán. ISBN 978-80-7165-780-4 (obálka knihy)
 157. Balážová, Barbara, Medvecký, Jozef, Slivka, Dušan: Medzi nebom a zemou. Majstri barokovej fresky na Slovensku. Bratislava : Societas historiae artium. 2009. strán 179. ISBN ISBN 978-80-970304-0-7 (obálka knihy)
 158. Peter Šoltés: Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši. Bratislava: Historický ústav SAV, 2009. Strán 232 + mapa. ISBN 978-80-970060-6-8 (obálka knihy)
 159. Ingrid Kušniráková: Piae Fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku. Bratislava: Historický ústav SAV, 2009. Strán 214. ISBN 978080-970060-5-1 (obálka knihy)
 160. Viera Hlavová: Kulak - triedny nepriateľ. "Dedinský boháč" v kontexte kolektivizácie na Slovensku (1949 - 1960). Bratislava : Veda, 2010. 158 strán. ISBN 978-80-224-1128-8 (obálka knihy)
 161. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. - 18. storočia. Zostavila a na vydanie pripravila Gizela Gáfriková. Bratislava : Veda, 2010. 256 strán. ISBN 978-80-224-1124-0 (obálka knihy)
 162. Peter Kerekeš: Lexikón erbov šľachty na Slovensku IV. Nitrianska stolica. Bratislava : Hajko & Hajková, 2010. 327 strán. ISBN 978-80-8870-69-2 (obálka knihy)
 163. Dušan Hovorka: Človeka zem v interakcii. Bratislava : Veda, 2010. 252 strán. ISBN 978-80-224-1111-0 (obálka knihy)
 164. Blanka Šulavíková: Možnosti filozofickej praxe. Bratislava: Album, 2010. Strán 201. ISBN 978-80-969908-5-6 (obálka knihy)
 165. Boris Mravec, Katarína Ondičová: Nervus vagus. Bratislava: SAP, 2010. Strán 361. ISBN 978-80-8095-061-3
 166. Adam Hudek: Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948-1968. Bratislava: Historický ústav, 2010. Strán 252. ISBN 978-80-970302-3-0
 167. Schwarc, David; Michal Schriffl (eds): Tretia ríša" a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II. Das "Dritte Reich" und die Entstehung des Slowakischen Staates. Dokumente II. Bratislava : Ústav pamäti národa, Historický ústav SAV, SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2010. 562 strán. ISBN 978-80-89335-38-1 (obálka knihy)
 168. Ján Jankovič: Legenda o grófovi Zrínskom II. Chrestomatia. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV; Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2010. Strán 258. ISBN 978-80-224-1156-1 (súbor), ISBN 978-80-224-1157-8 (Chrestomatia) (obálka knihy)
 169. Ivan R. V. Rumánek: Japonská dráma nó. Žáner vo vývoji. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010. Strán 459. ISBN 978-80-224-1148-6 (obálka knihy)
 170. Jozef Tiso. Prejavy a články (1944-1947) Editori: Katarína Hradská, Miroslav Fabricius. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010. Strán 249. ISBN 978-80-970060-8-2 (obálka knihy)
 171. Petra Rybářová: Antisemitizmus v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia. Bratislava : Pro Historia, 2010. Strán 186. ISBN 978-80-970060-7-5 (obálka knihy)
 172. Stretnutie s rozprávkou. Pohľad do života a diela etnologičky PhDr. Viery Gašparíkovej, DrSc. Editorka Hana Hlôšková. Bratislava : Ústav etnológie SAV; Národopisná spoločnosť Slovenska, Slovenský komitét slavistov, 2011. Strán 248. ISBN 978-80-970743-0-2 (obálka knihy)
 173. František Rublík: Neparametrické metódy. Bratislava : VEDA, 2011. Strán709. ISBN 978-80-224-1187-5 (obálka knihy)
 174. Dušan Zupka: Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe. Arpádovské Uhorsko 1000 - 1301). Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011. Strán 194. ISBN 978-80-7165-852-8 (obálka knihy)
 175. Dagmar Podmaková a kolektív: Podoby a premeny hrdinu v súčasnom divadle. Bratislava : Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2011. Strán 176. ISBN 978-80-967283-8-1 (obálka knihy)
 176. Ján Jankovič: Legenda o grófovi Zrínskom I. Súvislosti. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV; Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2011. Strán 343. ISBN 978-80-224-1156-1 (súbor), ISBN 978-80-224-1212-4 (Súvislosti). (obálka knihy)
 177. Miroslav Murgaš a kolektív: Vývin mozgu a jeho poruchy. Martin : Osveta, 2011. Strán 309. ISBN 978-80-8063-369-1 (obálka knihy)
 178. Veronika Plachá, Jana Hlavicová: Ranostredoveký Devín. Bratislava: vydavateľstvo Elán, 2011. Strán 142. ISBN 978-80-85331-65-3 (obálka knihy)
 179. Kornélia Goliašová, Eleonóra Michalková (eds.): Flóra Slovenska VI/3. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2012. 712 strán. ISBN 80-224-0189-7 (súbor), ISBN 978-80-224-1232-2 (obálka knihy)
 180. Daniela Košťálová, Silvia Fialová, Lucia Račková: Fytoterapia. Martin; Bratislava : Osveta; Farnaceutická fakulta UK, 2012. 379 strán. ISBN 978-80-8063-384-4 (obálka knihy)
 181. Milan Buc: Základná a klinická imunológia. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2012. 831 strán. ISBN 978-80-224-1235-3 (obálka knihy)
 182. Marcela Bednárová: Symboly a mýty chorvátskeho národného hnutia. Fenomén ilyrizmu. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2012. 176 strán. ISBN 978-80-224-1253-7 (obálka knihy)
 183. Ján Kačala: K podstate vety. Syntetický pohľad. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2012. 151 strán. ISBN 978-80-8115-066-1 (obálka knihy)
 184. Ladislav Kačic (ed.): Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17. - 19. Jahrhundert. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Slovenský komitét slavistov, 2012. 231 strán. ISBN 978-80-89489-06-0 (obálka knihy)
 185. Dušan Hovorka: Sopečná činnosť - jej dobrodenia, ale aj postrach ľudstva. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. 238 strán. ISBN 978-80-223-3236-1 (obálka knihy)
 186. Leon Sokolovský: Funkcionári Malohontského dištriktu (I) 1688 - 1702. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012. 106 strán. ISBN 978-80-7165-896-2 (obálka knihy)
 187. Peter Žeňuch (ed.): Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom / Das Erbe der geistlichen Liedkultur zwischen Ost und West. Bratislava : Slovenský komitét slavistov; Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 130 strán. ISBN 978-80-89489-07-7 (obálka knihy)
 188. Soňa Pašteková: Proces, kánon, recepcia. Historiografické, translatologické a interpretačné aspekty skúmania ruskej literatúry. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013. 140 strán. ISBN 978-80-224-1299-5 (obálka knihy)
 189. Zuzana Profantová (ed.): Folklór a folkloristika vo svete postmoderny. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2013. 140 strán. ISBN 978-80-88997-51-1 (obálka knihy)
 190. Peter Žeňuch: Istočniki vizantijskoj-slavianskoj tradicii i kuľtury v Slovakii / Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Roma; Bratislava; Košice : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Pontificio Istituto Orientale; Slovenský komitét slavistov; Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2013,140 strán. ISBN 978-88-7210-387-6; ISBN 978-80-89489-10-7. (obálka knihy)
 191. Dagmar Podmaková (ed.): Obraz človeka v súčasnej slovanskej dramatickej literatúre / Obraz čeloveka v sovremennoj slavianskoj dramaturgii / The Images of Man in contemporary Slavic dramatic literature. Bratislava: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2013, 85 strán. ISBN 978-80-971155-1-7 (obálka knihy)
 192. KOŠKOVÁ, Mária:Bulharsko-slovenský slovník II. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2013, 692 strán. ISBN 978-80-89489-12-1. (obálka knihy)
 193. Jaroslava Roguľová: Slovenská národná strana. Bratislava : Kalligram, 2013. 350 strán. ISBN 978-80-8101-662-2. (obálka knihy)
 194. Jozef Čársky, Ivan Varga (eds): Naša septima. Bratislava : Balneotherma, 2014. 179 strán. ISBN 978-80-9701-567-1 (obálka knihy)
 195. Katarína Žeňuchová: Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela. Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Slovenský komitét slavistov, 2014. 462 strán. ISBN 978-80-89489-16-9 (obálka knihy)
 196. Dušan Hovorka: Cesty, po ktorých turisti nechodia. Zážitky geovedca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. 199 strán. ISBN 978-80-223-3583-6 (obálka knihy)
 197. Eva Smolková: Etika v zdravotníctve. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2014. 170 strán. ISBN 978-80-89766-00-0 (obálka knihy)
 198. Stanislav Dubnička, Vladimír Ilkovič: Profesor Dionýz Ilkovič. Svetová osobnosť modernej fyziky. Bratislava: Perfekt, 2015. 102 strán. ISBN 978-80-8046-719-7 (obálka knihy)
 199. Vojtech Rušín: Extrémy. Tatranská Lomnica, 2015. 184 strán. ISBN 978-80-972038-9-4 (obálka knihy)
 200. Ján Kačala: Teória vetného člena. Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. 172 strán. ISBN 978-80-8115-212-2 (obálka knihy)
 201. Zuzana Profantová: Žili sme v socializme II. Helena (Biografický výstup v etnológii každodennosti). Bratislava: Ústav etnológie SAV; Vydavateľstvo ZING PRINT, 2015. 262 strán. ISBN 978-80-88997-58-0 (obálka knihy)
 202. Kornélia Goliašová, Eleonóra Michalková (eds.): Flóra Slovenska VI/4. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2016. 778 strán. ISBN 80-224-0189-7 (súbor), ISBN 978-80-224-1501-9 (obálka knihy)
 203. Slavomír Michálek a kol.: Juraj Slávik Neresnický. Od politiky cez diplomaciu po exil (1890-1969). Bratislava: Prodama, 2006. 504 strán. ISBN 80-86955-8-6 – dodatočne pridané (obálka knihy)
 204. Slavomír Michálek: Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN. Bratislava: Historický ústav SAV v spolupráci s Ústavom pro studium totalitních režimů vo vydavateľstve Prodama, 2008. 290 strán. ISBN 978-80-969782-4-3 – dodatočne pridané (obálka knihy)
 205. Ladislav Vrtel (ed.): Bartolus de Saxoferrato. Tractatus de insigniis et armis. Traktát o znameniach a erboch. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009. 199 strán. ISBN 978-80-224-1097-7 – dodatočne pridané (obálka knihy)
 206. Ján Kačala: Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine (s osobitým zreteľom na prechodníkové konštrukcie). Martin: Matica slovenská, 2017. 192 strán. ISBN 978-80-8128-189-1 (obálka knihy)
 207. BYSTRICKÝ, Valerián, MICHELA, Miroslav, SCHWARC, Michal a kol.: Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska Bratislava: Veda, 2010. 575 strán. ISBN 978-80-224-1150-9 – dodatočne pridané (obálka knihy)
 208. Ľuboslava Sejčová: Mladí v sieti závislostí. Bratislava: Album, 2011. 224 strán. ISBN 978-80-969908-4-9 – dodatočne pridané (obálka knihy)
 209. Peter Žeňuch, Elena Beľakova, Desislava Najdenova, Peter Zubko, Šimon Marinčák: Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.-17. storočia / Užgorodskij rukopisnyj Psevdozonar. Pravila monašeskoj i svetskoj žizni rubeža XVI-XVII vv. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Slovenský komitét slavistov: VEDA, vydavateľstvo SAV; Moskva : Institut rossijskoj istorii RAN; Sofia : Kirilo-Metodievski naučen centăr BAN; Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2018. 448 strán. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, V. ISBN SK:978-80-224-1702-0; RU: 978-5-8055-0346-8; BG:978-954-9787-38-2 (obálka knihy)
 210. Dagmar Podmaková a kolektív: Zlaté 60.(roky) v Slovenskom národnom divadle. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 288 strán. ISBN 978-80-224-1723-5 (obálka knihy)
 211. Ján Kačala: Súčasný spisovný jazyk. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2021. 142 strán. ISBN 978-80-8115-310-5 (obálka knihy)