Prihláška do SAVOLu

Vyplnenú a podpísanú prihlášku prosíme zaslať na adresu SAVOL (Dúbravská cesta 9, 845 21 Bratislava 4).

Súčasťou členskej prihlášky je aj zaplatenie členského poplatku 5 €.

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov účtu: Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry
IBAN: SK4209 0000 0000 0173 360557
BIC: GIBASKBX
KS: 0558
VS: 2022 (ako členské za rok 2022)

Stiahnuť Prihlášku vo formáte RTF.